UPRAVLJANJE  RIZICIMA i USKLAĐENOŠĆU – GOVERNANCE RISK AND COMPLIANCE Upravljanje usklađenošću i rizicima je čvrsto povezano. Unutarnja pravila i politike podupiru upravljanje, vanjska regulativa pokreće načela usklađenosti, a sklonost organizacije prema riziku je ključni element upravljanja rizikom.

Upravljanjem rizicima i usklađenošću su obuhvaćene strategije, procesi, materijalni (uključujući i IT) i ljudski resursi organizacije. Podrška uprave, transparentnost i ispravno etičko ponašanje, rezultati rada i neprekidno poboljšavanje su ključni elementi.

Međunarodna norma za upravljanje usklađenošću :
ISO 37301:2021 – Compliance management systems — Requirements with guidance for use

Područja:

  • Strategije (starteški ii operativni ciljevi, ključni pokazatelji izvedivosti – KPI)
  • Procesi realizacije proizvoda i usluga (kontinuitet poslovanja, kvaliteta usluga i proizvoda, sigurnost hrane, zaštita okoliša, itd.)
  • Materijalni resursi – IT tehnologija (informacijska sigurnost)
  • Ljudski resursi (zdravlje i sigurnost na radu, osobni podaci)