Plan sigurnosti vode za ljudsku potrošnju

Uspješno smo savjetovali uspostavu Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju u poduzeću koje je prvo u Hrvatskoj prošlo evaluaciju i dobilo odobrenje Ministarstva zdravstva za njihovu primjenu

Our consultant have successfully consulted the implementation of Water Safety Plans in the company that was the first in Croatia to be evaluated and approved by the Ministry of Health for their implementation.

Izrada Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju izazov je koji stoji pred svim hrvatskim vodovodnim organizacijama. Poglavito je izazov za one organizacije u čijem sastavu se nalaze složeni vodoopskrbni sustavi koje se sastoje od nekoliko kombiniranih izvora sirove vode i kompleksne distribucijske mreže.

Metodologiju za uspostavu plana pri tome treba razviti prema smjernicama danim u „Guidelines forDrinking‑water Quality 4th edition, World Health Organization, 2017.“ i postupku za analizu rizika prema smjernicama norme HRN EN 15975-2:2013. HZJZ je također u svojim smjernicama za uspostavu Plana utvrdio metode i postupak uspostave.

Uspostava Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju omogućuje identifikaciju rizika koji se mogu pojaviti u lancu opskrbe vodom (npr. rizika uzrokovanih tehničkim kvarovima, prirodnim katastrofama te rizika u nepredviđenim (izvanrednim) okolnostima, itd.).Svaki identificirani rizik je određeni stupanj nesigurnosti za krajnjeg potrošača. Analizom tih rizika kroz identifikaciju opasnosti ili opasnih događaja koji mogu dovesti do introdukcije opasnosti u vodoopskrbni sustav moguće definirati mjere za ublažavanje rizika te sustavnom i dosljednom primjenom utvrđenih mjera ukloniti/reducirati opasnosti na prihvatljivu razinu.Kao posljedica provedbe mjera moguće je poboljšati infrastrukturu vodoopskrbnih objekata i osigurati zdravstveno ispravnu i sigurnu vodu te na taj način ispuniti očekivanja i potrebe svih zainteresiranih strana.

Pristup i metodologija

Naš pristup uzima u obzir sve specifičnosti vodoopskrbnog sustava, od vrste izvorišta (bunari, kaptaže, otvoreni hvat), do okolnosti koje mogu utjecati na kvalitetu vode, aktivnosti tijekom obrade i distribucije, infrastrukture, materijala i opreme u kontaktu s vodom, krajnje potrošače, upotrebu vode, zaposlenike i njihovo iskustvo i izobrazbu. Metodologija koju primjenjujemo slijedi smjernice „Water safety plan manual, World Health Organization u 11 modula za uspostavu Plana, a postupak za analizu rizika izrađen je prema normi HRN EN 15975-2:2013.

Moduli za uspostavu plana:

Modul 1. Imenovati Timove za uspostavu Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju
Modul 2. Opisati vodoopskrbni sustav
Modul 3. Identificirati opasnosti, opasne događaje i procijeniti rizike
Modul 4. Utvrditi i validirati kontrolne mjere i po potrebi ponovo procijeniti rizike
Modul 5. Razviti, implementirati i održavati plan poboljšanja
Modul 6. Nadzirati provođenje kontrolnih mjera
Modul 7. Provjeriti učinkovitost plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju
Modul 8. Izraditi dokumentaciju za upravljanje planovima
Modul 9. Razviti prateće programe upravljanja
Modul 10. Planirati i provoditi periodični pregled plana
Modul 11. Revidirati plan sigurnosti vode za ljudsku potrošnju nakon mogućeg incidentaProcjena rizika

Procjena rizika provodi se za svaku aktivnost i svaki identificirani događaj ili okolnost koji može dovesti do pojave opasnosti.

Pri tome uvijek treba mati na umu da su opasnosti mikrobiološke, kemijske ili fizičke tvari ili agensi koji mogu izazvati štetni učinak na zdravlje, a opasni događaj je aktivnost ili okolnost koja može dovesti do pojave opasnosti u vodi za ljudsku potrošnju.
Alat za procjenu rizika se temelji na funkciji vjerojatnosti pojave opasnosti uslijed utvrđenih događaja ili okolnosti i težine posljedica koje može imati pojava opasnosti na zdravlje potrošača.
Svaku procjenu rizika treba redovito pregledavati i ažurirati obzirom na trenutno stanje vodoopskrbnog sustava.

Postupak za procjenu rizika

Slika 1 Dijagram procjene rizika

Razlika između HACCP plana i Plana sigurnosti vode za ljudsku potrošnju:

HACCP

 • Validacija i nadzor mjera samo nad kritičnim rizicima (CCP)
 • Opće mjere za kontrolu opasnosti (tzv. preduvjetni programi) su nejasne i često neprimjenjive
 • Statičan plan
 • Primjeren organizacijama sa serijskom (batch) proizvodnjom

WSP

 • Kontrolne mjere proizlaze iz analize rizika svih opasnosti i opasnih događaja koji mogu prouzročiti nastanak rizika
 • Validira se primjena kontrolnih mjera za nadzor nad srednjim, visokim i vrlo visokim rizicima)
 • Sustavan nadzor nad svim značajnim rizicima
 • Dinamičan plan koji uzima u obzir stvarno stanje vodoopskrbnog sustava (izvorišta, vodospreme, distribucijske pravce, opremu, okoliš, ljude, itd.)
 • Primjeren vodoopskrbnim organizacijama koji vrše kontinuiranu isporuku vode za ljudsku potrošnju

Koristi

 • Osigurana usklađenost sa zakonskim obvezama
 • Osigurana neupitna zdravstvena ispravnost vode za ljudsku potrošnju
 • Povećano povjerenje krajnjih korisnika
 • Smanjenje troškova sigurnosti vode za ljudsku potrošnju

Kako možemo pomoći i koje su naše prednosti

Proxima Consulting d.o.o. konzultantska kuća zapošljava savjetnike koji su prvi u Hrvatskoj uspješno savjetovali uspostavu takvog plana. Naše savjetovanje je pomoglo da Zagorski vodovod d.o.o. bude prva vodovodna organizacija kojoj je Ministarstvo zdravstva izdalo rješenje i odobrilo primjenu plana. Naš pristup uspostavi plana temelji se na postojećoj praksi za kontrolu opasnosti (postojećem HACCP planu), snažnoj metodologiji za procjenu rizika, usklađivanju sa zakonskim obvezama i primjeni navedenih smjernica (WSP, HRN EN 15975-2:2013 i smjernicama HZJZ).

 • Pomažemo stručnim savjetovanjem pri uspostavi plana
 • Imamo iskustvo u postupcima procjene rizika u složenim vodoopskrbnim sustavim
 • Učinkovito upsostavljamo plan

Ne čekajte zadnje rokove

Proxima consulting  d.o.o., Pavla Hatza 4, 1000 Zagreb
Kontakt: Darko Kordovan, dipl.ing
Mobitel: +385 98 363 372
E-pošta: darko.kordovan@proxima-consulting.hr 
WEB: https://proxima-consulting.hr

UČITAJTE BROŠURU / DOWNLOAD BROCHURE

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa * (obavezno)